کافی نت نکسین

سنندج 3-19 بهاران

لیست تمامی خطاهای مودم

حتما برای شما نیز پیش آمده است که قصد اتصال به اینترنت را دارید و پس از انتخاب کانکشن مورد نظر و هنگام اتصال به شماره مقصد با Error خاصی روبرو شده اید. این Error ها به علت خطاهایی است که در مودم و هنگام اتصال به شبکه پیش می آید. در صورتی که به این خطاها دقت کنید مشاهد میکنید که در کنار توضیح خطا کد Error نیز ذکر شده است به عناون مثال Error618. در این جا تمامی خطاهای مربوط به مودم ADSL را به همراه کد آنها به شما معرفی می کنیم.

 

لیست تمامی خطاهای مودم:

600- اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمائید این خطا نمایش داده میشود.
601- راه انداز Port بی اعتبار می باشد.
602- Port هم اکنون باز میباشد و برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجدّداً راه اندازی کرد.
603- بافر شماره گیری ، بیش از حد کوچک است.
604- اطلاعات نادرستی مشخص شده است.
605- نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند.
606- Port شناسائی نمی شود.
607- ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار میباشد.
608- راه انداز مودم نصب نشده.
609- راه انداز مودم شناسائی نشده .
610- بافر ندارد .
611- اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترسی می باشد .
612- مسیر درست را نمی تواند پیداکند.
613-نرخ فشرده سازی بی اعتبار برای داده ها انتخاب شده.
614- سر ریزی بافر.
615- Port پیدا نشده .
616- یک درخواست نا همزمان در جریان می باشد.
617- Port یا دست گاه هم اکنون قطع می باشد.
618- Port باز نمی شود . (این خطا وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند.)
619- Port قطع می باشد. (این خطا وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند.)
620- هیچ نقطه ی پایانی وجود ندارد .
621- نمی تواند فایل دفترچه ی راهنما ی تلفن را باز نماید.
622- فایل دفترچه ی تلفن را نمی تواند بار گزاری کند.
623- نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد.
624-نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت.
625- اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .
626- رشته را نمی تواند بار گزاری کند.
627-کلید را نمی تواند پیدا کند.
628- Port قطع شده.
629- Port به وسیله ی دستگاه راه دور قطع می شود.(سازگار نبودن برنامه ی راه انداز مودم با برنامه ی ارتباطی).
630- Port به دلیل از کار افتادگی سخت افزار قطع می باشد.
631- Port توسط کاربر قطع شده .
632- اندازه ی ساختار داده اشتباه می باشد.
633- Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده.(راه انداز درستی بر روی مودم نصب نشده).
634- نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .
635- خطا مشخص نشده.
636- دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .
637- رشته ( (Stringنمی تواند تغییر یابد.
638- زمان درخواست به پایان رسیده.
639- شبکه ی نا همزمان قابل دسترسی نیست.
640- خطای NetBIOS رخ داده.
641- سرور نمیتواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را در اختیار بگیرد.
642- یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه ی راه دور ثبت می گردد.( دو کامپیوتر می خواهند با یک نام وارد شوند.)
643- Dial-up adaptor در قسمت Network ویندوز وجود ندارد.
644- شما Popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد.
645- Authentication داخلی اشکال پیدا کرده.
646- Account در این موقع روز امکان log on وجود ندارد.
647- حساب قطع میباشد .
648- اعتبار Password تمام شده .
649- حساب اجازه ی دستیابی راه دور (Remote Access) را ندارد.(به نام کلمه ی عبور اجازه ی Dial-up داده نشده است.)
650- سرور Remote Accessپاسخ نمیدهد.
651- مودم شما یا سایر دستگاههای اتصال دهنده خطائی را گزارش کرده است.(اشکال پیش آمده از مودم شماست.)
652- پاسخ نا مشخصی از دستگاه در یافت می شود.
653- Macro (دستور العمل کلان) .ماکرو خاسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد.
654-یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به ماکرو نامشخص اشاره می کند .
655- (پیغام) در فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود.
656- دستور العمل (ماکرو Default Off ) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نا مشخص می باشد.
657-فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود.
658- اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل INI. رسانه بیش از حد طولانی میباشد.
659- فایل INI. رسانه به نام نا شناخته ی یک دستگاه اشاره می کند.
660- فایل INI. رسانه برای این فرمان پاسخی ندارد.
661- فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است.
662- تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF دستگاه صورت نگرفته است.
663- فایل INI. رسانه به نوع نا شناخته ی یک دستگاه اشاره می کند.
664- نمی تواند به حافظه اختصاص دهد.
665- Port برای Remote Access پیکر بندی نشده.
666- مودم شما یا سایر دستگاههای اتصال دهنده در حال حاضر کار نمی کنند.

 بقیه خطا ها در ادامه مطالب

667- فایل INI. رسانه را نمی تواند بخواند.
668- اتصال از بین رفته است.
669- پارامتر بکار گرفته شده در فایل INI. رسانه بی اعتبار میباشد.
670- نمی تواند نام بخش را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
671- نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
672- نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
673- نمی تواند کاربر را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
674- نمی تواند بیشترین حد اتصالBPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
675- نمی تواند بیشترین حد BPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
676- خط اشغال می باشد.(رایج ترین خطا است و البته با توجه به تجربه ی من این خطا زمانی که راه انداز مودم به درستی نصب نشده باشد هم رخ میدهد .پس با برخورد با این خطا نگران نباشید.
677- شخص بجای مودم پاسخ میدهد.
678- پاسخی وجود ندارد.
679- نمی تواند عامل را پیدا کند.
680-خط تلفن وصل نیست .
681- یک خطای کلی توسّط دستگاه گزارش داده میشود.
682- Writing section Name دچار مشکل شده.
683- Writing device name با مشکل مواجه است.
684- device name .684 writing با مشکل رو به رو می باشد .
685- Writing maxconnectbps با مشکل رو به رو می باشد .
686- Writing maxcarrierBPS با مشکل رو به رو می باشد .
687- user writing با مشکل رو به رو می باشد .
688- Default Off Writing با مشکل رو به رو می باشد .
689- Reading Default Off با مشکل رو به رو می باشد .
690- فایل INI. رسانه خالی است.
691- دسترسی صورت نمی گیرد زیرا نام و کلمه ی عبور روی دومین بی اعتبار است.
692- سخت افزار در درگاه یا دستگاه های متصل شده از کار افتاده است .
693- Binary macro با مشکل رو به رو می باشد .
694- خطای DCB یافت نشد.
695- ماشین های گفتگو آماده نیستند.
696- راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل رو به رو می باشد .
697 – Partial response Looping با مشکل رو به رو می باشد .
698- پاسخ نام کلیدی در فایل .INF دستگاه در فرمت مورد نظر نمی باشد.
699- پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است.
700- فرمان متصل به فایل .INF دستگاه بیش از حد طولانی می باشد.
701- دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده .COM تغییر میابد.
702- پاسخ دستگاه زمانی در یافت می گردد که هیچ کس انظار ندارد.
703- در فعّالیت کنونی مشکلی ایجاد شده.
704- شماره ی callback اشتباه است.
705- مشکل invalid auth state .
706- invalid auth state دچار مشکل شده.
707- علامت خطا یاب X.25.
708- اعتبار حساب تمام شده است .
709- تغییر پسورد روی دومین با مشکل رو به رو شده.
710- در زمان ارتباط با مودم ، شما خطا های سری بیش از حد اشباع شده ، مشاهده می شود.
711- Rasman initialization صورت نمی گیرد.
712- در گاه Biplex در حال اجرا می باشد. چند لحظه بعد دوباره شماره بگیرید.
713- مسیر های ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد.
714- کانالهای ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمیباشد .
715- به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن ، خطا های فراوانی رخ می دهد.
716- پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد.
717- آدرس های IP در static pool remote access IP وجود ندارد.
718- مهلت برقراری تماس PPP پایان پذیرفته است.
719- PPP توسط دستگاه راه دور پایان میابد .
720- پروتکل های کنترل PPP پیکر بندی نشده.
721- همتای PPP پاسخ نمی دهد.
722- بسته ی PPP بی اعتبار می باشد.
723- شماره تلفن ، از جمله پسوند و پیشوند ، بش از حد طولانی می باشد.
724- پروتکل IPX نمی تواند بر روی در گاه Dial –Out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد.
725- IPX نمی تواند روی Port (در گاه) Dial –in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است.
726- پروتکل IPX نمی تواند برای Dial- out روی بیش از یک درگاه و در یک زمان استفاده شود.
727- مودم نمی تواند به فایل TCPCFG.DLL دست یابد.
728- مودم نمی تواند آداپتور IP متصل به Remote Access را پیدا کند.
729- slip استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود.
730- ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد.
731- پروتکل پیکر بندی نمی شود.
732- توافق بین PPP صورت نگرفته است.
733- پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه سرور موجود نمی باشد.
734- پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .
735- آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .
736- کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می کند.
737- نقطه برگشت LOOPBACK DETECTED) ) شناسائی شد .
738- سرور آدرس را مشخص نمی کند.
739- سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.
740- دستگاههای TAPI که برای remote access پیکر بندی می شوند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند.
741- کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید.
742- سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .
743- سرور راه دور به encryption نیاز دارد.
744- نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است.
745- یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده dial-up Networking. را دوباره نصب کنید.
751- شما ره ی callback شما کاراکتر بی اعتبار می باشد.فقط این کاراکتر ها مجاز میباشند: - ، ( ، ) ، W، T ، P ، Space ، @ و 0 تا 9.
752- در زمان پردازش Script یک خطای نحوی صورت می گیرد .
753- اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده .
754- سیستم قادر به یافتن bundle چند اتصالی نمی باشد .
755- سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد. زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی می باشد .
756- این اتصال هم اکنون در حال شماره گیری می باشد.
757- خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شود . اطلاعات بیشتر را مطالعه کنید.
758- اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد.
760- در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی این خطا رخ می دهد.
761- در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا رخ می دهد.
763- اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد و یا دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LAN ها مشترک شده وجود دارد .
764- دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست .
765- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می شود که برای آدرس گزاری اتوماتیک IP مورد نظر است.
766- سیستم نمی تواند هیچ گواهی را بیابد.
767- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب میگردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده .اتصال LAN را با یک آدرس IP مجزا مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد .
768- به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی گیرد .
769- مقصد مشخصی قابل دستیابی نمی باشد.
770- دستگاه راه دور تلاش برای برقراری ارتباط را نمی پذیرد.
771- اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد .
772- سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن در اختیار سازگاری ندارد .
773- امکان ایجاد اتصال میسر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است .
774- به دلیل از کار افتادگی ، موقتا اتصال صورت نمی گیرد .
775- مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور قطع شد.
776-مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد ، زیرا مقصد خواسته است که یک ویژگی را حفظ کند.
777- اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم (یا سایر دستگاه های ارتباط دهنده) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل شده اند.
778- تایید هویت سرور امکان پذیر نیست .
779- برای برقراری dial – out این اتصال باید از Smartcard استفاده کرد .
780- عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .
781- تلاش برای رمز گزاری صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نشد.
782- ترجمه آدرس شبکه در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینکه باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .
783- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی یابد . اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد .(اتصال آداپتور LAN را چک کنید .)
784- در حالی که این اتصال را در زمان logon استفاده می کنید ، شما نمی توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی smartcard می باشد . چنانچه بخواهید آن را زمان log onاستفاده نمائید باید برای استفاده از user name روی کارت smart آن را پیکر بندی کنید.
785- در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمیتوانید شماره گیری کنید. زیرا برای استفاده از یک
Smartcard پیکر بندی نشده است.
786- مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا هیچ گواهی نامه ی معتبری برای تصدیق امنیت روی کامپیوتر
شما وجود ندارد .
787- اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمیتواند کامپیوتر راه دور Authentication نماید .
788- تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد.زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامتر های سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید .
789- تلاش برای ایجاد اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پرداز شی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است.
790- تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تائید گواهی نامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد.
791- اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا خط مشی امنیتی برای اتصال یافت نمی شود.
792- اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است.
793- اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند.
794- ویژگی Radius این کاربر PPP نمی باشد.
795- ویژگی Radius نوع تونلی برای این کاربر نادرست میباشد.
796- ویژگی Radius نوع خدمات برای این کاربر نه قالب بندی می شود و نه به صورت CALLBACK قالب بندی
می شود.
797- مودم پیدا نشد.
798- گواهی نامه ای شناسایی نمی شود که بتواند که بتواند در پروتکل قابل ارائه استفاده شود .
799- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمیگردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد .
800- مودم قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد یا سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد

برگرفه از سایت مخابرات استان کردستان
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام بهمن 1390ساعت 12:56  توسط نکسین  | 

آخرین آگهی های استخدام سایت بازار کار

عنوان آگهی دهنده رشته های تحصيلی تاريخ انقضاء آگهی
شركت سيما سنگ 1390/12/15
1دعوت به همكاري صنايع رباتيك آراد 1390/12/10
آگهي استخدام وزارت امور خارجه 1390/12/8
شركت لورچ واقع در اصفهان دعوت به همكاري مي نمايد 1390/12/7
مهندس مركز عمليات شبكه NOC ، عمران و TI Supervisor 1390/12/5
1شركت زيست فناوري بنيان ژن بيولوژي و علوم آزمايشگاهي و شيمي / 1390/12/4
خانه رياضي تهران دعوت به همكاري مي كند فناوري اطلاعات، شبكه، سخت افزار و نرم افزار / 1390/12/4
استخدام حسابدار آقا با سابقه كار 1390/12/3
استخدام در بانك سامان 1390/12/3
بانك اقتصاد نوين 1390/12/2
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت يكپارچه سما ( ساميكس) مهندس كامپيوتر يا رشته هاي مرتبط / 1390/12/1
شركت مهندسي سبا آسانبر 1390/12/1
استخدام شركت فلات سنگ آسيا در اصفهان 1390/11/30
بيمارستان رضوي 1390/11/30
استخدام در يك گروه صنعتي 1390/11/30
استخدام در پژوهشگاه ابن سينا جهاد دانشگاهي 1390/11/30
آگهی استخدام 1390/11/30
شركت فعال در زمينه نفت،گاز و پتروشيمي 1390/11/30
صنايع پنتان شيمي 1390/11/30
پژوهشگاه رويان استخدام مي نمايد 1390/11/30
1 2
عنوان آگهی دهنده رشته های تحصيلی تاريخ انقضاء آگهی
1شركت زيست فناوري بنيان ژن 1390/11/30
دانشگاه آزاد 1390/11/30
شركت توليدي و بازرگاني نيلپر 1390/11/30
كشت و صنعت نوبر سبز 1390/11/30
جذب نيرو در رشته هاي مختلف 1390/11/30
1 2
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام بهمن 1390ساعت 10:6  توسط نکسین  | 

زمان مصاحبه پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی استانداری و 8 دستگاه اجرایی کردستان

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم بهمن 1390ساعت 9:10  توسط نکسین  | 

دانشگاه پیام نور سنندج

منوی اصلی

پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
برنامه هفتگی نیم سال دوم 91-90 PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
يكشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۱۴

مهندسی کشاورزی (کلیه گرایشها)                                               مهندسی شهرسازی

مهندسی عمران                                                                       مهندسی برق

مدیریت دولتی                                                                          مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی                                                                         علوم اجتماعی

علوم تربیتی                                                                             حرفه و فن

حسابداری                                                                              حقوق

 آمار                                                                                      فیزیک

روانشناسی                                                                            تاریخ

 شیمی

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۰۷:۳۵
 
گزارش کرسی آزاد اندیشی PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط روابط عمومی   
يكشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۰۵:۲۵

نخستین  جلسه کرسی آزاد اندیشی باموضوع  پوشش وشخصیت انسان دردانشگاه پیام نورمرکزسنندج برگزارگردید.

باحضور هیات رئیسه وجمعی ازدانشجویان مخالف وموافق مرکزسنندج درسالن اجتماعات دانشگاه  پیام نور مرکز سنندج جلسه ای باعنوان کرسی آزاد اندیشی برگزارگردید.

دراین مراسم که باحضوراعضاءموافق ومخالف ازمیان دانشجویان متقاضی که قبلا ثبت نام نموده بودند برگزار گردید دانشجویان به بیان دیدگاههای خود پرداختند ودرخصوص این موارد به بحث وگفتگو  پرداختند درپایان کلیه نظرات وبحثها توسط کمیته برگزار کننده جمع بندی گردید وهیات رئیسه درخصوص ادامه چنین روندی دانشجویان را به مطالعه بیشتر درزمینه های مختلف تشویق نمودند.

 
مراسم استقبال از دانشجویان جدید PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط روابط عمومی   
چهارشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۰۵:۱۵

مراسم استقبال ازدانشجویان جدید الورود درتاریخ30/7/90 درسالن اجتماعات دانشگاه پیام نورمرکزسنندج برگزار گردید.این مراسم که با استقبال دانشجویان مواجه شد باتلاوت آیاتی ازقرآن کریم آغاز گردید.دکتر محسن پیشوایی علوی به عنوان اولین سخنران این مراسم ضمن خیرمقدم وخوش آمد گویی به دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه پیام نورمرکز سنندج فضای دانشگاه را فضای معنوی وتوام با اخلاق ترسیم کردند ودانشجویان رابه یادگیری علم وسوق دادن به سوی پژوهش تشویق کردند.سخنران بعدی این مراسم جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا مرتضوی معاون سازمان تبلیغات اسلامی استان کردستان نیز باتشویق دانشجویان به فراگیری علم وتربیت به بررسی رابطه علم ومعنویت پرداختند. دبیر شورای دبیران ضمن خوش آمد گویی به دانشجویان جدید به بررسی عملکرد انجمنهای مختلف دانشجویی درسطح دانشگاه اشاره کرد ودانشجویان جدید رابه شرکت در فعالیتهای فرهنگی وهنری تشویق کردند .درپایان مراسم مسابقه ای برگزار شد وبه دانشجویان جوایزی به قید قرعه اهدا گردید.

 
«ابتداقبلی1234بعدیانتها»

صفحه 1 از 4
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم بهمن 1390ساعت 20:28  توسط نکسین  | 

//NOX : injectModule function use in Category Module to inject Postloaded modules in the page. //parameter1 : RenderedModule : pure rendered html slice of module want to place in the page. //parameter2 : modulePlaceHolderID : clientID of html control that want to host the module. function injectModule(RenderedModule, modulePlaceHolderID) { //$('#' + modulePlaceHolderID).empty().html(RenderedModule); } //end nox if(ns4)_d.write(""); else _d.write(""); .ctl01_banner_portalmenu_spmbctr {border-bottom: Black 0px solid; border-left: #20B0D5 0px solid; border-top: #20B0D5 0px solid; border-right: Black 0px solid; background-image:url(/aspnet_client/SolpartWebControls_SolpartMenu/bestskin8.jpg); background-color: #2396A0;} .ctl01_banner_portalmenu_spmbar {cursor: pointer; cursor: hand; height:34;} .ctl01_banner_portalmenu_spmitm {cursor: pointer; cursor: hand; color: White; font-family: Tahoma; font-weight: normal; font-style: normal; border-left: #2396A0 0px solid; border-bottom: #2396A0 1px solid; border-top: #2396A0 1px solid; border-right: #2396A0 0px solid;} .ctl01_banner_portalmenu_spmicn {cursor: pointer; cursor: hand; background-color: #2396A0; border-left: #2396A0 1px solid; border-bottom: #2396A0 1px solid; border-top: #2396A0 1px solid; text-align: center; width: 1;height: 20;} .ctl01_banner_portalmenu_spmsub {z-index: 1000; cursor: pointer; cursor: hand; background-color: #2396A0; border-bottom: Black 0px solid; border-left: #20B0D5 0px solid; border-top: #20B0D5 0px solid; border-right: Black 0px solid;} .ctl01_banner_portalmenu_spmbrk {border-bottom: Black 1px solid; border-left: #20B0D5 0px solid; border-top: #20B0D5 1px solid; border-right: Black 0px solid; background-color: White; height: 1px;} .ctl01_banner_portalmenu_spmitmsel {background-color: #E8C000; cursor: pointer; cursor: hand; color: Black; font-family: Tahoma; font-weight: normal; font-style: normal;} .ctl01_banner_portalmenu_spmarw {font-family: webdings; font-size: 10pt; cursor: pointer; cursor: hand; border-right: #2396A0 1px solid; border-bottom: #2396A0 1px solid; border-top: #2396A0 0px solid;} .ctl01_banner_portalmenu_spmrarw {font-family: webdings; font-size: 10pt; cursor: pointer; cursor: hand;} .ctl01_banner_portalmenu_spmitmscr {width: 100%; font-size: 6pt;} .ctl01_ctl00_rbsolpartmenu_spmbctr {border-bottom: Gray 0px solid; border-left: White 0px solid; border-top: White 0px solid; border-right: Gray 0px solid;} .ctl01_ctl00_rbsolpartmenu_spmbar {cursor: pointer; cursor: hand; height:25;} .ctl01_ctl00_rbsolpartmenu_spmitm {cursor: pointer; cursor: hand; font-weight: normal; font-style: normal;} .ctl01_ctl00_rbsolpartmenu_spmicn {cursor: pointer; cursor: hand; text-align: center; width: 15;height: 24;} .ctl01_ctl00_rbsolpartmenu_spmsub {z-index: 1000; cursor: pointer; cursor: hand; filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Shadow(color='DimGray', Direction=135, Strength=3) ;border-bottom: Gray 0px solid; border-left: White 0px solid; border-top: White 0px solid; border-right: Gray 0px solid;} .ctl01_ctl00_rbsolpartmenu_spmbrk {border-bottom: Gray 1px solid; border-left: White 0px solid; border-top: White 1px solid; border-right: Gray 0px solid; background-color: White; height: 1px;} .ctl01_ctl00_rbsolpartmenu_spmitmsel {background-color: Black; cursor: pointer; cursor: hand; color: White; font-weight: normal; font-style: normal;} .ctl01_ctl00_rbsolpartmenu_spmarw {font-family: webdings; font-size: 10pt; cursor: pointer; cursor: hand;} .ctl01_ctl00_rbsolpartmenu_spmrarw {font-family: webdings; font-size: 10pt; cursor: pointer; cursor: hand;} .ctl01_ctl00_rbsolpartmenu_spmitmscr {width: 100%; font-size: 6pt;} .ctl01_ctl06_rbsolpartmenu_spmbctr {border-bottom: Gray 0px solid; border-left: White 0px solid; border-top: White 0px solid; border-right: Gray 0px solid;} .ctl01_ctl06_rbsolpartmenu_spmbar {cursor: pointer; cursor: hand; height:25;} .ctl01_ctl06_rbsolpartmenu_spmitm {cursor: pointer; cursor: hand; font-weight: normal; font-style: normal;} .ctl01_ctl06_rbsolpartmenu_spmicn {cursor: pointer; cursor: hand; text-align: center; width: 15;height: 24;} .ctl01_ctl06_rbsolpartmenu_spmsub {z-index: 1000; cursor: pointer; cursor: hand; filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Shadow(color='DimGray', Direction=135, Strength=3) ;border-bottom: Gray 0px solid; border-left: White 0px solid; border-top: White 0px solid; border-right: Gray 0px solid;} .ctl01_ctl06_rbsolpartmenu_spmbrk {border-bottom: Gray 1px solid; border-left: White 0px solid; border-top: White 1px solid; border-right: Gray 0px solid; background-color: White; height: 1px;} .ctl01_ctl06_rbsolpartmenu_spmitmsel {background-color: Black; cursor: pointer; cursor: hand; color: White; font-weight: normal; font-style: normal;} .ctl01_ctl06_rbsolpartmenu_spmarw {font-family: webdings; font-size: 10pt; cursor: pointer; cursor: hand;} .ctl01_ctl06_rbsolpartmenu_spmrarw {font-family: webdings; font-size: 10pt; cursor: pointer; cursor: hand;} .ctl01_ctl06_rbsolpartmenu_spmitmscr {width: 100%; font-size: 6pt;} .:. پورتال شهرداری سنندج .:. // // var emptymessage = 'لطفا عبارت جستجو را وارد نمایید'; var noresultmessage = 'جستجو نتیجه ای در بر نداشت';function ctl01_Banner_HeaderSearch_CheckBrowser(){ document.getElementById('imgLoading').height = 16; document.getElementById('imgLoading').width = 16; check2('ctl01_Banner_ctl01_Banner_HeaderSearch_SearchTextBox');}var searchResult2; function check2(txtSearchID) { var txtSearch = document.getElementById(txtSearchID); if(txtSearch != null) { if (txtSearch.value == '') { alert( emptymessage ) ; //alert(HeaderSearch.Alert(1).value); return true; } else { document.getElementById('imgLoading').style.visibility = 'visible'; HeaderSearch.checkSearch(txtSearch.value,checkSearch2_callBack); } } } function checkSearch2_callBack(res) { document.getElementById('imgLoading').style.visibility = 'hidden'; searchResult2 = res.value; if(searchResult2=='true'){ HeaderSearch.fn(fn2_callback); return false; } else { alert (noresultmessage) ;//alert(HeaderSearch.Alert(2).value); return true; } } function fn2_callback(res) { this.location = res.value; } var searchResult; function check(txtSearchID) { var txtSearch = document.getElementById(txtSearchID); if (txtSearch.value == "") { alert(HeaderSearch.Alert(1).value); return true; } else { document.getElementById("imgLoading").style.visibility = 'visible'; HeaderSearch.checkSearch(txtSearch.value,checkSearch_callBack); } } function checkSearch_callBack(res) { document.getElementById("imgLoading").style.visibility = 'hidden'; searchResult = res.value; if(searchResult=="true"){ HeaderSearch.fn(fn_callback); return false; } else { alert(HeaderSearch.Alert(2).value); return true; } } function fn_callback(res) { this.location = res.value; } صفحه اصلی" url="/HomePage.aspx?TabID=1&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR" /> ارتباط با ما" url="/HomePage.aspx?TabID=4641&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR" /> گالری عکس" url="/HomePage.aspx?TabID=4672&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR" />             فارسی   يکشنبه, 23 بهمن 1390 فهرست اصلی سایت _menuCloseDelay=500 _menuOpenDelay=150 _subOffsetTop=5 _subOffsetLeft=-10 with(menuStyle=new mm_style()) { onbgcolor='rgb(255, 102, 0)'; oncolor='#ffffff'; offbgcolor='#234686'; offcolor='#ffffff'; fontsize='11'; fontfamily='tahoma'; bordercolor='#c0c0c0'; borderstyle='solid'; borderwidth='1'; separatorcolor='#ffffff'; separatorsize='2'; padding=4; headercolor="#000000"; headerbgcolor="#ffffff"; subimage='http://e-sanandaj.ir//design/Themes/BestSkin8/rtl/menuRtl.gif'; subimageposition="right"; subimagepadding="2"; overfilter="Fade(duration=0.2);Alpha(opacity=90);Shadow(color='#777777', Direction=135, Strength=5)"; outfilter="Fade(duration=0.2)"; } with(menuStyleTop=new mm_style()) { onbgcolor='rgb(255, 102, 51)'; oncolor='#ffffff'; offbgcolor='#234686'; offcolor='#ffffff'; fontsize='12'; fontfamily='tahoma'; bordercolor='#c0c0c0'; borderstyle='solid'; borderwidth='1'; separatorcolor='#ffffff'; separatorsize='2'; padding=5; headercolor="#000000"; headerbgcolor="#ffffff"; subimage='http://e-sanandaj.ir//design/Themes/BestSkin8/rtl/menuRtl.gif'; subimageposition="right"; subimagepadding="2"; } with(douran=new menuname("Main Menu")) { style=menuStyleTop; top=0; left=0; alwaysvisible=1; orientation='vertical'; overfilter=""; position="relative";openstyle='rtl';itemwidth='160'; aI("text=شهرداری سنندج;pointer='default';showmenu=tab4611_submenu;"); aI("text=شورای شهر سنندج;pointer='default';showmenu=tab4617_submenu;"); aI("text=شهرداری منطقه 1;url=/HomePage.aspx?TabID=4618&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=شهرداری منطقه 2;url=/HomePage.aspx?TabID=4632&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=شهرداری منطقه 3;url=/HomePage.aspx?TabID=4633&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=شهرداری ناحیه بهاران;url=/HomePage.aspx?TabID=4621&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=شهرداری ناحیه نایسر;url=/HomePage.aspx?TabID=4695&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=شهرداری ناحیه حسن آباد;url=/HomePage.aspx?TabID=4697&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=شهرداری ناحیه ننله;url=/HomePage.aspx?TabID=4698&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=معاونت فنی و عمرانی;url=/HomePage.aspx?TabID=4635&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=معاونت اداری و مالی;url=/HomePage.aspx?TabID=4637&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=معاونت خدمات شهری;url=/HomePage.aspx?TabID=4636&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;showmenu=tab4636_submenu;"); aI("text=معاونت حمل ونقل ترافیکی;url=/HomePage.aspx?TabID=4638&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;showmenu=tab4638_submenu;"); aI("text=معاونت شهرسازی و معماری;url=/HomePage.aspx?TabID=4644&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;showmenu=tab4644_submenu;"); aI("text=معاونت فرهنگی;url=/HomePage.aspx?TabID=4645&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); } with(douran=new menuname("tab4611_submenu")){ style=menuStyle; openstyle="rtl"; aI("text=پیام شهردار;url=/HomePage.aspx?TabID=4650&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=تاریخچه شهرداری;url=/HomePage.aspx?TabID=4623&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=شهرداران اسبق;url=/HomePage.aspx?TabID=4622&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=حقوق شهروندی;url=/HomePage.aspx?TabID=4671&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=درباره ما (قوانین شهرداریها);url=javascript:void(window.open('http://www.imo.org.ir/portal/Home/'));"); aI("text=بیلان درآمد و هزینه شهرداری;url=/HomePage.aspx?TabID=4674&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); } with(douran=new menuname("tab4617_submenu")){ style=menuStyle; openstyle="rtl"; aI("text=شرح وظایف شورا;url=/HomePage.aspx?TabID=4629&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=قوانین شورا;url=/HomePage.aspx?TabID=4630&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=مصوبات شورا;url=/HomePage.aspx?TabID=4631&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=اعضای محترم شورای شهر سنندج;url=/HomePage.aspx?TabID=4659&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); } with(douran=new menuname("tab4636_submenu")){ style=menuStyle; openstyle="rtl"; aI("text=سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی;url=/HomePage.aspx?TabID=4678&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=سازمان خدمات موتوری;url=/HomePage.aspx?TabID=4679&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=سازمان پارکها و فضای سبز;url=/HomePage.aspx?TabID=4681&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=سازمان بازیافت و تبدیل مواد;url=/HomePage.aspx?TabID=4683&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=سازمان آرامستانها;url=/HomePage.aspx?TabID=4686&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=سازمان زیباسازی;url=/HomePage.aspx?TabID=4708&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); } with(douran=new menuname("tab4638_submenu")){ style=menuStyle; openstyle="rtl"; aI("text=سازمان نظارت تاکسیرانی;url=/HomePage.aspx?TabID=4680&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=سازمان اتوبوسرانی سنندج وحومه;url=/HomePage.aspx?TabID=4682&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=سازمان پایانه های مسافربری;url=/HomePage.aspx?TabID=4684&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); } with(douran=new menuname("tab4644_submenu")){ style=menuStyle; openstyle="rtl"; aI("text=سازمان نوسازی و بهسازی;url=/HomePage.aspx?TabID=4687&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); } drawMenus();
خدمات الکترونیکملاقات با شهردار ارسال نظرات  پرداخت الکترونیکی  قبــوض نوسازی خدمات مشترکین همراه اول خدمات مشترکین ایرانســل پیگیری مرســـولات پستی   تهیه آنلاین بلیط هـواپیــما   خدمات شرکت گاز کردستان رزرواسیون هتل های کشور   خدمـــــات   پلیـس  +   10 ورود به سایت نام کاربري: کلمه رمز: به خاطر سپردن ورود به سيستم کد عبور خود را فراموش کرده ام مناسبت روز
  تندیس نخستین بانوی كرد شاعر وتاريخ نويس جهان اسلام ( مستوره اردلان ) در بلوار خندق شهر سنندج      گزیده اخبار دسته بندي اخبار همه اخبار فرهنگی و هنری اخبار خدمات شهری --شهرداري سنندج در تدارك ميزباني بياد ماندني از ميهمانان نوروزي است اخبار عمرانی حمل و نقل و ترافیک رسانه وارتباطات رسانه اقتصادی ایستگاه آتش نشانی شماره 4شهر سنندج افتتاح شد  تاریخ ارسال : 20/11/1390 18:9:1 محفل شبی با قرآن از سوی شهرداری سنندج برگزارشد  تاریخ ارسال : 18/11/1390 12:54:34 آیین نوای عرفانی و شب شعر از سوی شهرداری سنندج برگزارشد  تاریخ ارسال : 17/11/1390 12:38:26 مقدمات ایجاد پژوهشکده شهرداری سنندج با همکاری دانشگاه کردستان کلید خورد  تاریخ ارسال : 11/11/1390 10:32:43 صفحه1از2212345678910.بعدي.   آرشيو اخبار فرمها و مدارک لازم function DocCallbackResult(args, context) { document.location.href = context; } function title_click(obj) { if (document.getElementById(obj).style.display == "none") document.getElementById(obj).style.display == "inline"; else // if (document.getElementById(obj).style.display == "inline") document.getElementById(obj).style.display == "none"; } function showTable(sender) { var obj = document.getElementById(sender); if (obj.style.display == 'none') obj.style.display = 'block'; else obj.style.display = 'none'; } فرم ثبت درخواست مراجعين شهرسازي مدارک لازم جهت صدور پروانه ساختمان مراحل صدور پروانه ساختمان مدارک لازم جهت صدور پايانکار مراحل صدور پايانکار جاذبه های سنندج _menuCloseDelay=500 _menuOpenDelay=150 _subOffsetTop=5 _subOffsetLeft=-10 with(menuStyle=new mm_style()) { onbgcolor='rgb(255, 102, 0)'; oncolor='#ffffff'; offbgcolor='#234686'; offcolor='#ffffff'; fontsize='12'; fontfamily='tahoma'; bordercolor='#c0c0c0'; borderstyle='solid'; borderwidth='1'; separatorcolor='#c0c0c0'; separatorsize='1'; padding=4; headercolor="#000000"; headerbgcolor="#ffffff"; subimage='http://e-sanandaj.ir//design/Themes/BestSkin8/rtl/menuRtl.gif'; subimageposition="right"; subimagepadding="2"; overfilter="Fade(duration=0.2);Alpha(opacity=90);Shadow(color='#777777', Direction=135, Strength=5)"; outfilter="Fade(duration=0.2)"; } with(menuStyleTop=new mm_style()) { onbgcolor='rgb(255, 102, 0)'; oncolor='#ffffff'; offbgcolor='#234686'; offcolor='#ffffff'; fontsize='12'; fontfamily='tahoma'; bordercolor='#c0c0c0'; borderstyle='solid'; borderwidth='1'; separatorcolor='#c0c0c0'; separatorsize='1'; padding=5; headercolor="#000000"; headerbgcolor="#ffffff"; subimage='http://e-sanandaj.ir//design/Themes/BestSkin8/rtl/menuRtl.gif'; subimageposition="right"; subimagepadding="2"; } with(douran=new menuname("Main Menu")) { style=menuStyleTop; top=0; left=0; alwaysvisible=1; orientation='vertical'; overfilter=""; position="relative";openstyle='rtl';itemwidth='170'; aI("text=جاذبه های طبیعی;url=/HomePage.aspx?TabID=4655&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=جاذبه های تاریخی و گردشگری;url=/HomePage.aspx?TabID=4656&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); aI("text=نقشه سنندج و استان;url=/HomePage.aspx?TabID=4670&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR;"); } drawMenus(); بانک پیوندها پایگاه اینترنتی ریاست جمهوری شورای عالی استانها سازمان شهرداریهای کشور استانداریها و پورتال های استانی لینک سایر ادارات وسازمانها شهر های بزرگ دنیا اوقات شرعی وضعیت آب و هوا 137خدمات شهری مناقصات function showTable(sender) { var obj=document.getElementById(sender); if(obj.style.display=='none') obj.style.display='block'; else obj.style.display='none'; } .New{font-size:10px;color:Black;background-color:Yellow} .NewTender{color:brown;font-weight:bold} عنوان: آگهی فراخوان پیمانکار تونل بهارمست تاريخ شروع: 17/11/1390 تاريخ انقضاء: 04/12/1390 توضيحات:             آگهی فراخوان ارزیابی پیمانکاران                                شماره 16175   شهرداری سنندج در نظر دارد اجرای تونل تپه بهار مست واقع در خیابان انقلاب   سنندج را از طریق مناقصه به پیمانکاران ( سابقه اجرای حد اقل 3 تونل   وتجهیزات مورد نیاز الزامی است) با رتبه بندی پایه چهار و راه وترابری و بالاتر    واگذار نمایید لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید ظرف مدت 14 روز از انتشار   آگهی نوبت دوم روزمه کاری خود را که حاوی مدارک زیر می باشد به آدرس   سنندج خیابان امام خمینی روبه روی گمرک طبقه سوم ساختمان شماره 2   شهرداری واحد پیمان ورسیدگی ارسال فرمائید .   1- تصویر اساس نامه ، روزنامه آخرین تغیرات ، گواهینامه رتبه بندی   2- تصویر سند ماشین آلات وتجهیزات   3- تصویر مو افقت نامه قراردادهای 5 سال اخیر   4- تصویر اظهار نامه مالیاتی   5- رضایت نامه ، تقدیر نامه و.......   6- تصویر مدارک تحصیلی کارکنان وسابقه کار افراد کلیدی   روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری سنندج آخرین مهلت ارسال مدارک 4/12/90 می باشد عنوان: آگهی فراخوان ارزیابی کیفی 4 دستگاه پل برقی تاريخ شروع: 17/11/1390 تاريخ انقضاء: 07/12/1390 توضيحات:                             آگهی فراخوان ارزیابی کیفی                                      شماره 17189   شهرداری سنندج در نظر دارد در اجرای مصوبه شماره 256 مورخه17/8/90   شورای شهر سنندج تهیه ونصب 4 دستگاه پله برقی دارای گارانتی ( حداقل 5 سال) در میدان آزادی با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمایید   لذا از متقاضیان در خواست می گردد رزمه کاری خود را ظرف مدت 14 روز   از انتشار آگهی نوبت دوم به واحد پیمان ورسیدگی واقع در خیابان امام خمینی   روبروی گمرک طبقه سوم ساختمان شماره 2 شهرداری ارسال فرمائید.   پله برقی outdoor به عرض cm 80 وزاویه 35 درجه به ارتفاع 6 متر ،سرعت   s /m 5/0با پوشش رویه پله آلومینیومی ورنگ هندریل سیاه وموتور فلندر آلمان با   سیستم روغن کاری اتوماتیک ، تابلو فرمان plcمیتسوبیشی ژاپن وقدرت موتور 8   کیلووات ، ولتاژ روشنایی 220 ولت و50 هرتز برق موتور 380 ولت ، موتور   سه فاز پوشش ضد آب ساخت کشور آلمان ، کنترل مرکزی شیندر فرانسه با   ظرفیت جا بجا یی 9000 نفر در ساعت                          روابط عمومی و امور بین الملل  شهرداری سنندج   آخرین مهلت  شرکت در این فراخوان 7/12/90 می باشد    تماس با ما  | نقشه سایت var objtd = document.getElementsByTagName("td") var objsplit; for (i=0;objtd[i];i++) { objsplit = objtd[i].id.split("_"); for(j=0;objsplit[j];j++) { switch(objsplit[j]) { case "leftpane" : case "topleftpane" : case "toprightpane" : case "bottomleftpane" : case "bottomrightpane" : case "rightpane" : if(objtd[i].innerHTML == "") objtd[i].style.display = "none"; break; } } } // $('#ctl01_Banner_ctl01_Banner_HeaderSearch_SearchButton').click(function(){document.getElementById('imgLoading').style.visibility = 'visible';document.getElementById('imgLoading').height = 16;document.getElementById('imgLoading').width = 16;DoServerAction(document.getElementById('ctl01_Banner_ctl01_Banner_HeaderSearch_SearchTextBox').value,'src');}); function ReceiveDataFromServer(searchLocation,src) { if(searchLocation=='Null') alert('جستجو نتیجه ای در بر نداشت'); else if(searchLocation=='') alert('لطفا عبارت جستجو را وارد نمایید'); else window.document.location=searchLocation; document.getElementById('imgLoading').style.visibility = 'hidden';} hidden='ctl01_ctl10_catHidden'; moduleId=13881; var setup=document.getElementById(hidden); var catNames=document.getElementById('parentField' + moduleId); ; var postData='pId=0&pN=DouranPortal&tId=1&tN=صفحه اصلی&iId=0&uId=0&lcid=1065&mId=0&mN=&expTyp=2&ref=http://www.google.com/url?sa=t_rct=j_q=سنندج_source=web_cd=5_ved=0CEgQFjAE_url=http://e-sanandaj.ir/_ei=u-w3T4LYIMn0sga73J3VDA_usg=AFQjCNFE37uJXwDa1y4nhRjq1x4n0o63lQ'; if(self.screen){ postData += '&resol='+screen.width+'*'+screen.height; postData += '&colorDep='+screen.colorDepth; }else if(self.java){ var j=java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit(); var s=j.getScreenSize(); postData += 'resol='+s.width+'*'+s.height; } $.ajax( { url: 'http://e-sanandaj.ir//Handlers/SiteStats.ashx?'+postData , type: 'POST' , data: '' , success: function(msg) { } , error: function(msg) { } });
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم بهمن 1390ساعت 20:22  توسط نکسین  | 

شهرستان سنندج

شهرستان سنندج

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری, جستجو

شهرستان سنندج (به کردی: سنه، Sine) یکی از شهرستانهای استان کردستان در غرب ایران است. مرکز این شهرستان شهر سنندج است. این شهرستان در مرکز استان قرار گرفته و غیر از شهرستانهای سقز، بیجار و بانه، با بقیه شهرستانهای استان مرز مشترک دارد. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۴۰۹٬۶۲۸ نفر بوده‌است.[۱]

تقسیمات کشوری [ویرایش]

 • بخش مرکزی شهرستان سنندج
  • دهستان آبیدر
  • دهستان آرندان
  • دهستان حسین آباد جنوبی
  • دهستان حومه (سنندج)
  • دهستان ژاورود شرقی
  • دهستان نران
  • دهستان سراب قامیش

شهر: سنندج

شهر: شویشه

منابع [ویرایش]

| پایین = رده }}

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم بهمن 1390ساعت 20:18  توسط نکسین  | 

سنندج

سنندج از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد پرش به: ناوبری, جستجو
مختصات: شرقی‌۴۷°۰۱′ شمالی‌۳۵°۱۸′ / °۴۷٫۰۲شرقی °۳۵٫۳شمالی / ۴۷٫۰۲;۳۵٫۳ سنندج
سْنَه سنندج شرقی‌″۵۶ ′۵۹ °۴۶ شمالی‌″۰۲ ′۱۹ °۳۵ / °۴۶٫۹۹۸۹شرقی °۳۵٫۳۱۷۲شمالی / ۴۶٫۹۹۸۹;۳۵٫۳۱۷۲شهر سنندج در یک نگاه اطلاعات کلی کشور  ایران استان کردستان شهرستان سنندج بخش مرکزی نام(های) قدیمی سنه دژ، سینه، سیر،سین دژ[۱] سال شهرشدن حدود ۱۶۳۷ میلادی[۲] مردم جمعیت ۴۱۷۱۷۷ نفر[۳] زبان‌ گفتاری کردی سورانی[۴] مذهب سنی[۵] آب‌وهوا میانگین دمای سالانه ۱۲ سانتی گراد میانگین بارش سالانه ۵۰۰ میلی متر اطلاعات شهری شهردار فریدون پور رضایی ره‌آورد قالی، گلیم،کلاش، منبت کاری،نازک کاری چوب،[۷] پیش‌شماره تلفنی ۰۸۷۱ [۶] وبگاه سنندج سَنَندَج (به کردی: سنه، Sine)، دومین شهر بزرگ کرد نشین ایران، مرکز استان کردستان در غرب ایران است. نام سنندج دگرگون شدهٔ سنه‌دژ است و زبان مردم، کردی سورانی اردلانی است. سنندج در ارتفاع ۱۴۵۰ تا ۱۵۳۸ متری از سطح دریا و در منطقهٔ کوهستانی زاگرس واقع شده و آب و هوای سرد و نیمه‌خشک دارد. این شهر از سمت غرب به کوه آبیدر، از سمت شمال به کوه شیخ معروف، از سمت جنوب به کوه سراج الدین، محدود شده‌است و در منطقه‌ای به‌وسعت ۶/۳۶۸۸ هکتار گسترده شده‌است. [۸]. جمعیت این شهر بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵، برابر با ۳۱۱٬۴۴۶ نفر است.[۹] گفتنی است سنندج به لحاظ موقعیت جغرافیایی و فعالیت‌های شهرسازی عصر صفوی و قاجار، از بافت شهری سنتی با ارزشی برخوردار است که بناهای مسکونی و عام‌المنفعه متعددی مانند حمام، مساجد و بازار در آن باقی مانده است‌.و دارای محدودهٔ بافت تاریخی فرهنگی با وسعتی معادل ۱۱۲ هکتار است[۱۰]. محتویات [نهفتن]  ۱ وجه تسمیه ۲ پیشینه ۲.۱ قبل از اسلام ۲.۲ بعد از اسلام ۲.۲.۱ سنه دژ ۳ وضعیت طبیعی ۳.۱ جغرافیا ۳.۲ آب و هوا ۴ مناطق دیدنی ۴.۱ جاذبه‌های تاریخی ۴.۱.۱ عمارت و خانه‌های تاریخی ۴.۱.۲ حمام‌ها ۴.۲ جاذبه‌های مذهبی ۴.۳ جاذبه‌های طبیعی ۵ مردم ۵.۱ جمعیت ۵.۲ لباس ۶ مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها ۷ صنایع ۸ فرودگاه ۹ پرواز داخلی ۱۰ پرواز خارجی ۱۱ جستارهای دیگر ۱۱.۱ نگارخانه ۱۱.۲ منابع ۱۱.۳ جستارهای وابسته ۱۱.۴ پیوند به بیرون وجه تسمیه [ویرایش] در گذشته به جای شهر سنندج فعلی شهری به نام«سیر» وجود داشت که این کلمه در فارسی به معنای «سی‌سر» است. سنندج (سنه یا سنه دژ) که از شهرهای کهن و مقدس است به آیین مهر و زردشت در این بخش ایران باز می‌گردد. ارتباط این شهر و نواحی مجاور آن با اساطیر پهلوانی آریایی از اهمیت و قدمت این شهر حکایت می‌کند. شهر جدید سنندج در دوره صفوی و در روزگار شاه‌صفی در سال ۱۰۴۶ هجری قمری توسط سلیمان‌خان اردلان‌ پایه گذاری شد. پیشینه [ویرایش] قبل از اسلام [ویرایش] گورستان متعلق به عصر آهن در نزدیکی قلعه حسن آباد سنندج شهر در قدیم روی تپه بزرگی در کنار رودخانه قشلاق به نام «پیالکه توش نوذر» قرار داشته‌.شهر کهن «سنه‌دژ» در اثر زلزله و هجوم مغول ویران شد و تا زمان صفوی به صورت دهکده‌ای به حیات خود ادامه داد. مرکز حکومتی این شهر پس از ویرانی، به قلعه حسن‌آباد منتقل شد. قلعه حسن‌آباد که دژی ساسانی بود، نزدیک این شهر واقع بود و همواره به عنوان پادگانی برای حمایت از این شهر عمل می‌کرد. قلعه حسن آباد بر ‏فراز تپه ای به ارتفاع ۴۰۰ متر در جنوب روستایی به نام حسن آباد قرار گرفته‌است. به گفتهٔ باستان شناسان در جنگ‌های ایران و روم از این منطقه به نام یکی از بزرگ‌ترین دژها و پایگاه‌های مبارزه برای ایرانیان بوده‌است.این قلعه آثار دوران اشکانیان و ساسانیان می‌باشد و به نام مرکز حکومت غرب ایران کنونی بهره گیری می‌شده‌است. در نزدیکی قلعه حسن آبادگورستان عصر آهنی که بیشتر آثار عصر آهن ۲ و ۳ را که حدود ۱۲۰۰ تا ۸۰۰ قبل از میلاد است در بر دارد. آثار همراه اسکلت‌ها قطعات آهنی و مفرغی و سفال نخودی و خاکستری که مشخصه این دوره‌است میباشد.از جمله نکات قابل توجه فک بیشتر جمجمه جدا شده و سر یکی از اجساد در داخل ظرفی قرار داشت.اجساد شیوهٔ تدفین مشخصی ندارند و به همهٔ صورتها از جمله طاق باز و چمباتمه‌ای (جنینی) گور سنگی و ساده و مرکب و تدفین ثانویه میباشند. بعد از اسلام [ویرایش] سنندج مدت چهار قرن تحت حکومت حکام موروثی خاندان اردلان بود که نسبت خود را به ساسانیان می‌رسانیدند. خانواده اردلان، به جز یک وقفه کوتاه، در سراسر دوره صفوی قدرت را در دست داشتند. در دوره زندیان سنندج نیز به تسخیر حکومت زندیه در آمد. پس از یک دوره هرج و مرج و جنگ که به تخریب سنندج انجامید، «خسروخان اردلان» (مقلب به کبیر) در سال‌های ۱۱۶۸ تا ۱۲۱۴ هجری قمری در سنندج مستقر شد. آقا محمد خان قاجار، به پاداش، حکومت سنقر(کلیایی) را به او داد. از سال ۱۲۱۴ تا ۱۲۴۰ هجری قمری «امان‌الله خان اردلان» (کبیر) پسر «خسروخان» در سنندج حکومت کرد که در این مدت اصلاحات زیادی برای آبادانی و عمران شهر سنندج به عمل آمد. امان الله خان کبیر، پسری به نام «خسروخان ناکام» (ناکام، چون جوان مرگ شد. تولد ۱۲۰۵، وفات ۱۲۴۰) داشت. او به خاطر توانایی اش در سواد و ادبیات، مشهور و زبانزد بود. پس از او در زمان پسرش «رضا قلی»، جنگ و منازعات میان خانواده اردلان گسترش پیدا کرد. برادر او «امان الله» (معروف به غلامشاه خان) در سال ۱۲۶۵ تا ۱۲۸۴ حکومت کرد که آخرین وارث حکومت اردلان‌ها در کردستان بود. سنه پیش از سال ۱۰۴۶ هجری قمری روستای کوچکی بود که طا یفه‌ای به نام زرین کفش درآنجا به زندگی می‌پرداختند. تاریخ نگاران نیای این خاندان را که به لهجهٔ کردی« کوش زرین» گفته می‌شود را به طوس نوذرپهلوان نامدار شاهنامه نسبت می‌دهند.زرین کفشها دارای کلوت (کلاه) و شلایی (پارچه ایی سیاه که به گونه‌ای ویژه به دور کلاه پیچیده می‌شد) بودند و کفشهای گلابتون دوزی شده به پا می‌کردند که نشان شاهزادگی بوده، که به دلیل پوشیدن همین کفشها به زرین کفشها نامزد شدند. میدن انقلاب در سال ۱۳۳۸هجری شمسی(۱۹۵۹ میلادی) شهر سنندج تقریبآ در نیمهٔ اول قرن یازدهم بنا شده‌است و به همین دلیل، جغرافی‌نویسان بعد از اسلام از این شهرذکری نکرده‌اند گرچه این شهر جدیدالبنیان است، اما چند گور بیش از نهصد ساله در قبرستان شیخان و وجود مدفن امامزاده پیرمحمد، و مدفن هاجر خاتون، در این شهر، همگی دلیل بر قدمت تاریخی آن است. شهر سنندج مقر طوایفی از کردهای اردلان، احمدزینل، قاری‌مرادی، قمرتوزه‌ای، چهاردولی، خرات، دوم (گیوه‌کش)، سورسوری، شیخ‌اسماعیل، قادر مریویسی، کوش زرین (کفش زرین)، گرگدای، گوران و هلاج (حلاج) بوده است.[۱] (محمد مردوخ کردستانی، تاریخ مردوخ، چاپخانه ارتش ۱۳۵۴، ج ۱، ص ۷۶ـ۱۱۶). در سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ شهر سنندج اهمیت خودرا در مقام حاکم نشین منطقه از دست می داد. با روی کار آمدن رضاشاه حکومت مرکزی توانست تا اندازه ای امنیت را در سر تا سر ایران تأمین نماید. در این زمان سنندج بخشی از استان پنجم (استان کرمانشاهان بود). از سال ۱۳۴۰ به بعد استان کرمانشاه تقسیم شد به استان کردستان و استان کرمانشاهان و سنندج به عنوان مرکز سیاسی و اداری استان کردستان، مهمترین و بزرگترین شهر استان جدید التاسیس کردستان بود. سنه دژ [ویرایش] دژ سنندج در زمان قدیم پس از انهدام قلعه حسن آباد، در سال ۱۰۴۶ هجری قمری در زمان حکومت شاه صفی، «سلیمان‌خان اردلان‌» پسر «تیمورخان اردلان» از بستگان مورد اعتماد شاه صفی به کردستان آمد، مرکز ایالت کردستان را از حسن آباد به سنندج انتقال داد و شهر سندج را در محل روستای سینه پی نهاد و دژ حکومتی را بر بالای تپه‌ای به بلندای ۲۰ متر در کنار روستای سینه که امروزه به باشگاه افسران معروف است ساخت و در بیرون و پیرامون دژ، خانه، گرما به و بازار و مسجدی ساخت و یک رشته کاریز نیز در دشت «سرنوی» پی نهاد و آب آنرا به شهر و میان قلعه آورد. دژی را که «سلیمان خان» بنا نهاد «سنه دژ» نامید که بر اثر گذشت زمان و تلفظ‌های گوناگون به «سنه دج» و سپس «سنندج» دگرگون شد.بنای اصلی آن از زمان خسروخان اول تا امان الله خان اول طول کشید. «حسنعلی خان اردلان»، والی سنندج در سال ۱۱۱۶ هجری قمری درمیان قلعهٔ حکومتی چند تالار و عمارت بنیان می‌کند و سپس مسجد و مدرسه‌ای بزرگ در شهر سندج بر پا می‌کند که دو منار بلند داشته‌است. این دو منار یک صد سال پا بر جا بود که در زمان «امان الله خان اردلان» والی کردستان که مردی سخت مذهبی و تندرو بود از جای در آمد و به جای آن مسجد و دو منار و باغی به نام فردوس ساخت. شهر سنندج در زمان قاجار و نمایی از آبیدر. «امان الله خان» قلعهٔ حکومتی را گسترش می‌دهد و تالاری بزرگ در آن می‌سازد و کف آنرا به گونه‌ای نیمه شفاف مفروش می‌کند. سپس تالار دیگری می‌سازد و تصویر پادشاهان بزرگ جهان همچون ناپلئون، امپراتور فرانسه و الکساندر تزار روسیه و چند تصویر از جنگهای بزرگ و نامدار را بر دیوار نقاشی می‌کند. در دورهٔ رضاخان یادمان‌های با ارزش دژ به دست «علی محمد بنی آدمی» ملقب به شریف الدوله از بین رفت.حوض مرمرینی که از سنگ یشم در دورهٔ «امان الله خان اردلان» ساخته شده و در دژ به کار رفته بود به تهران فرستاده شد و در کاخهای رضا خان به کار رفت.این دژ از نوع دژهای کاخهای حکومتی بود همچنین به دلیل اینکه در کوهستان ساخته شده بود به دژهای کوهستانی شبیه بود.این بنا که به دورهٔ صفوی باز میگردد دارای ویژگیهای شیوهٔ اصفهانی میباشد. برای حفاظت از قلعهٔ حکومتی و منازل خوانین و حکام، دیواری بر گرد قلعه کشیده شد و ۴ دروازه به نامهای قلعه چوارلان (رو به غرب)، سرتپوله (رو به شمال)، عبد العظیم (رو به قبله) آقا رحیم (رو به شرق) ساخته شد. این دیوار به همراه ۴ دروازه محلهٔ میان قلعه را تشکیل میداد. همچنین در این شهر میدان ی به نام میان اقبال است.روستای بسیار بزرگ و دلنشینی به نام کرجو هم در مناطق اطراف آن واقع شده است یکی دیگر از این مناطق هم بیساران نام دارد که بسی زیبا و دل انگیز است. وضعیت طبیعی [ویرایش] جغرافیا [ویرایش] آبیدر و نمایی از سنندج باغ امانیه از بالای آبیدر شهر سنندج، مرکز استان کردستان با مساحت ۶/۳۶۸۸ هکتار در غرب ایران و در بخش جنوبی استان کردستان قرار دارد. مختصات جغرافیایی سنندج در موقعیت ۱۴ درجه و ۳۵ دقیقه عرض شمالی و ۴۶ درجه طول شرقی از نصف النهار گرینویقرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا بین ۱۴۵۰ تا ۱۵۳۸ متر در نقاط مختلف شهر متغیر است. شهر سنندج از نظر طبیعی محصور بین تپه‌هایی در یک جام فضائی قرار گرفته‌است به طوریکه کوه‌ها و تپه‌های (آبیدر، کوچکه رش و توش نوذر) که ادامه سلسله جبال زاگرس هستند در اطراف این شهر کشیده شده‌اند . و در پاره‌ای از نقاط از جمله جنوب غربی و شمال شرقی رشد و گسترش شهر را محدود کرده‌اند. بخش‌های زیادی از شهر سنندج بر روی تپه‌هایی واقع شده.وضعیت توپوگرافی شهر و کوه‌های اطراف آن باعث گردیده‌است که شهر به صورت طبیعی در یک دره نسبتاً مسطح محصور گردد و قطعاً شکل گیری در جهات دیگری گسترش پیدا کرده‌است و همچنین شکل گیری شبکه معابر و خیابان‌های اصلی و فرعی، کوچه‌ها و محلات بر حسب شیب زمین بوده و حتی بیشتر قسمت‌های شهر، ساختمان‌ها به صورت پله بندی و تراس بندی استقرار یافته و غیر از محلات نو ساز (چون اکثر شهرک‌های تازه ساخت اطراف شهر) اغلب کوچه‌ها باریک و پر پیچ و خم و پله‌ای می‌باشند. رود قشلاق به طول ۹۵ کیلومتر از سه کیلومتری مشرق سنندج عبور می‌کند.امروزه حجم آب دهی رود قشلاق به دلیل گسترش و توسعه فیزیکی شهر و کمبود نزولات جوی به شدت پایین آمده‌است. از کوه‌های سنندج میتوان به کوه آبیدر، کوچسار، شیخ معروف، مسجد میرزا، ملاکاوو، چرخ لان و سراج الدین اشاره کرد. فاصله شهر سنندج تا تهران ۵۱۲ کیلومتر می‌باشد همچنین از طریق مریوان ۱۴۰ کیلومتر با خط مرزی نیز فاصله دارد . سراسرنمای سنندج در شب. آب و هوا [ویرایش] پارک ملت سنندج در زمستان آب و هوای شهر سنندج سرد و نیمه‌خشک است و در فصل بهار و تابستان هوای دلپذیر دارد.متوسط دمای سنندج در بهار ۱۵،۲۰، در تابستان ۲۵،۲۰، در پاییز ۱۰٫۴۰ و در زمستان ۱٫۶۰ درجهٔ سانتی‌گراد است.حداکثر دما در تیر حدود ْ۴۴ و حداقل آن در بهمن، ْ۵ر۱۳- درجهٔ سانتی‌گراد است. بارندگی سالانه به طور متوسط ۳،۴۹۷ میلیمتر بوده و حداکثر روزانه ، ۶۱ میلیمتر است. مناطق دیدنی [ویرایش] جاذبه‌های تاریخی [ویرایش] عمارت سالار سعید (موزه سنندج) دولت صفوی توجه خاصی به شهر سنندج به عنوان مرکز ایالت کردستان اردلان داشت همین مسئله موجب شد که زمینه حضور هنرمندان و معمارانی برجسته از اصفهان به این شهر فراهم گردد و در نتیجه معماری سبک اصفهانی که با اقلیم سنندج هم همخوانی و انطباق داشت به طور چشمگیری در این شهر گسترش یافت و عمارات با شکوهی از جمله کهن دژ و ساختمان‌های داخل آن و بازار سنندج با پلانی مستطیل شکل که کاملاً تحت تاثیر معماری بازار پیرامون میدان نقش جهان اصفهان بود ساخته شد، یکی از زیباترین چهار باغ‌هایی که در ایران پس از چهار باغ اصفهان ساخته شد، چهار باغ سنندج در شمال بازار بود، این چهار باغ در دوره قاجار به محله مسکونی چهار باغ تبدیل شد البته تاثیر سبک معماری اصفهان در دوره زندیه و قاجاریه هم تداوم یافت و چهار باغ و عمارت خسرو اباد که یکی از چهار باغ‌های زیبای ایران است در جنوب غرب سنندج ساخته شد که اکنون عمارت خسرو اباد و بخشی از چهار باغ آن باقی مانده‌است . عمارت و خانه‌های تاریخی [ویرایش] عمارت آصف (خانه کرد) از عمارت و خانه‌های تاریخی شهر سنندج می‌توان به عمارت خسروآباد، عمارت مشیر دیوان، عمارت امجدالاشراف، عمارت وکیل الملک، عمارت احمدزاده، عمارت سرهنگ آزموده اردلان، عمارت ملا لطف الله شیخ الاسلام، عمارت ملک التجار، مجموعه عمارت شیخ محمد باقر غیاثی، عمارت سالار سعید (موزه سنندج)، عمارت آصف وزیری (خانه کرد)، خانه پیر مرادی، خانه معمار باشی، خانه آیت‌الله شیخ محمد مردوخ کردستانی، خانه گله داری و خانه مجتهدی اشاره کرد. مسجد دارالاحسان حمام‌ها [ویرایش] از حمام‌های تاریخی سنندج می‌توان به حمام شیشه، حمام خان، حمام صلاحی، حمام عبدالخالق، حمام عمارت آصف، حمام عمارت ملالطف الله شیخ الاسلام، حمام وکیل الملک، اشاره کرد. جاذبه‌های مذهبی [ویرایش] از مکان‌های مذهبی سنندج می‌توان به مسجد و زیارتگاه هاجره خاتون، مسجد خورشید لقا خانم، مسجد دارالاحسان، مسجد دارالامان، مسجد رشید قلعه بیگی، مسجد وکیل، مسجد وزیر، امامزاده پیرعمر سنندج، امامزاده پیرمحمد، مقبره شرف الملک اردلان، مقبره شیخ محمد باقر غیاثی و کلیسای سنندج اشاره کرد. جاذبه‌های طبیعی [ویرایش] استان کردستان از طبیعتی زیبا برخوردار است و جنگل بخشی از زیبایی‌های استان را شکل بخشیده‌است. جنگل‌های استان دراطراف شهرهای بانه و مریوان واقع شده و بعد از جنگل‌های شمال کشور در درجهٔ دوم اهمیت قرار دارد.معروف‌ترین درختان جنگلی این جنگل‌ها بلوط، گلابی، زبان گنجشک (ون)، گردو، سیب وحشی، پسته وحشی، زالزالک، آلبالو جنگلی، بادام تلخ، افرا و درخت‌هایی مانند گز و بید وحشی در کنار رودخانه‌است.از جاذبه‌های طبیعی میتوان جنگل‌های اطراف سنندج که مساحت آن حدود ۷۸۰۰۰ هکتاراست و در جنوب سنندج واقع شده‌اند، پارک جنگلی آبیدر، پارک ملت نام برد. مناظراطراف جاده سنندج، کامیاران. باغ سازی نزد ایرانیان سابقه دیرینه‌ای دارد.در این میان چهار باغ به خاطر چهار عنصر مقدس و گردونه زندگی، از اهمیت خاصی برخوردار بود. پارک امیریه در دامنه آبیدر. باغ سازی در کردستان به دلیل علاقه مندی والیان کردستان به سبک معماری ایرانی و باغ سازی ایران، رونق و گسترش یافت. از چندین چهار باغ، اکنون فقط نام برخی از آنها در کردستان باقی مانده‌استبرخی از باغ‌های این شهر عبارت است از باغ امیریه، باغ امانیه و چهارباغ خسروآباد که یکی از زیباترین چهار باغ‌هایی که در ایران پس از چهار باغ اصفهان ساخته شد بود .این باغ که دقیقاً به وسیله چهار خیابان به چهار قسمت تقسیم شده بود، تا حدود سال ۱۳۴۵ نیز موجود بود، اما شهر سازی جدید موجب شد تا به جای آن خانه‌هایی که اکنون پیرامون این عمارت وجود دارند، احداث شوند. جز درختان پیرامون عمارت و جوی آب مرکزی، دیگر عناصر چهار باغ از بین رفته و بسیاری از درختان و حوضچه‌ها نابود شده‌اند. از دیگر جاذبه‌های سنندج میتوان به بازار سنندج، بازار سرتپوله، پل قشلاق، سد وحدت، ساختمان شهرداری، موزه سنندج و موزه تاریخ طبیعی اشاره کرد. مردم [ویرایش] شهر سنندج مقر طوايفى از كردهاى اردلان، احمدزينل، قاري‌مرادى، قمرتوزه‌اى، چهاردولی، خرات، دوم (گيوه‌كش)، سورسورى، شيخ‌اسماعيل، قادر مريويسى، كوسن رزين (كفش رزين)، گرگداى، گوران و هلاج بوده است. [۱۱]. اکثریت ساکنان سنندج، کرد زبان هستند که به لهجه سنندجی از گویش سورانی تکلم می کنند. دین مردم سنندج اسلام و اکثریت آنها پیرو مذهب تسنن از شاخه شافعی می باشند، درصدی نیز پیرو مذهب تشیع هستند.اقلیت‌های مسیحی (کاتولیک) و کلیمی نیز وجود دارند که طی چند سال گذشته از کشور مهاجرت کرده اند. مدارس آلیانس در سال ۱۳۱۶ هجری قمری در سنندج مانند شهرهای همدان، اصفهان، شیراز و کرمانشاه که بیشترین تعداد یهودیان را داشتند، تاسیس شدند[۱۲].یک محله کامل برای یهودیان وجود داشته و قسمت اعظم تجارت منطقه را در دست داشتند.در زمان‌های قدیم، ۳ یا ۴ کنیسه وجود داشت ولی هم اکنون دو کنیسه فعال است. یک کنیسه قدیمی هم در سنندج وجود دارد که در حدود ۱۵۰ سال قدمت دارد. در کنیسه سنندج، می‌توان قدیمی‌ترین نُسَخِ سفر تورات را یافت، که ناب‌ترین پوست آهو را داراست و جوهر آن از جوهر چینی است. شغل یهودیان قدیمی در سنندج، پارچه‌فروشی و خرازی بوده است. هم‌چنین، بعضی از بناهای قدیمی سنندج، کار یهودیان قدیمی سنندج است. سراسرنمای سنندج از آبیدر. جمعیت [ویرایش] جمعیت شهر سنندج در سال ۱۳۳۵ برابر با ۴۰،۶۴۱ نفر با ۷،۹۰۰ خانوار بوده‌است[۱۳]. در سال ۱۳۴۵ جمعیت شهر به ۵۴،۵۷۸ نفر و ۱۵،۱۰۶ خانوار رسیده‌است. نرخ رشد جمعیت در این دوره ۲٫۹۹ درصد بوده‌است که در مقایسه با نرخ رشد سایر مراکز استان‌ها در کشور نرخ رشد بالایی می‌باشد. براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ خورشیدی، جمعیت شهر سنندج در این سال بالغ بر ۴۱۷۱۷۷ نفر بوده که از این تعداد ۲۱۳۱۵۰ نفر مرد و ۲۰۴۰۲۷ نفر زن بوده‌اند. همچنین تعداد خانوارهای ساکن این شهر، ۸۱٬۳۸۰ خانوار بوده‌است.[۱۴] هرم جمعیتی سنندج در سال ۱۳۸۵[۱۵] مردان سن زنان ۸٬۳۴۹  ۶۵+  ۷٬۴۲۳ ۳٬۰۷۷  ۶۰-۶۴  ۳٬۱۲۱ ۴٬۳۷۵  ۵۵-۵۹  ۴٬۳۴۴ ۷٬۳۸۵  ۵۰-۵۴  ۶٬۳۳۹ ۸٬۵۸۳  ۴۵-۴۹  ۸٬۱۳۷ ۱۰٬۱۲۹  ۴۰-۴۴  ۹٬۷۲۹ ۱۲٬۳۲۸  ۳۵-۳۹  ۱۱٬۶۰۶ ۱۳٬۲۸۱  ۳۰-۳۴  ۱۲٬۷۵۱ ۱۶٬۸۴۹  ۲۵-۲۹  ۱۶٬۰۳۴ ۲۱٬۶۰۷  ۲۰-۲۴  ۲۲٬۴۷۱ ۲۰٬۷۲۰  ۱۵-۱۹  ۱۹٬۹۰۸ ۱۴٬۴۵۶  ۱۰-۱۴  ۱۳٬۷۴۸ ۱۰٬۵۲۴  ۵-۹  ۱۰٬۰۶۶ ۱۰٬۶۹۰  ۰-۴  ۱۰٬۰۶۱ لباس [ویرایش] لباس زنان کرد. لباس مردان کرد. لباس کردی دارای تنوع خاص در مناطق مختلف است. لباس مردها شامل نیم‌تنه‌ای به نام چوخه که از جنس پشم یا کتان است و شلواری گشاد به‌نام رانک که مچ‌پای آن تنگ است.سورانی که نوعی آستین شل و دراز است که دارای شکل مثلثی بوده و بر روی مچ و دست بسته می شود.شال که به آن «پشت ون» و «پشت ینه» نیز گفته می شود، ۳ تا ۱۰ متر طول دارد که در ناحیه کمر بر روی لباسها بسته می شود. دستار یا «کلاقاه» نیز به بعنوان کلاه بر سر مردان کاربرد دارد.لباس دیگری نیز به‌نام مَلَکی دارند که شامل نیم‌تنه‌ای بدون یقه است و از پایین تا بالا با دکمه بسته می‌شود. لباس زنان شامل پیراهن بلند (بدون پولک یا با پولک)، جافی، شلواری است همانند شلوار مردان که توسط زنان کرد مخصوصا در روستاها در هنگام کار پوشیده می شود، در مراسم عروسی زنان شلوارهای گشادی می پوشند که از ابریشم ساخته شده و براق است. قبای بلندی که بر روی لباسهای بلند پوشیده می‌شود که به آن «کولنجه» میگویند که ساخته شده از مخمل یا ابریشم ضخیم است و روسری، که دارای رشته‌های بلند سیاه و سفید ابریشمی است و روی آنرا زر دوزی می کنند.لباس زن‌های سنندجی برخلاف لباس سایر مناطق کردستان، فاقد شال است. مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها [ویرایش] دانشگاه کردستان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه آزاد اسلامی سنندج دانشگاه پیام نور استان کردستان آموزشکده سما واحد سنندج آموزشکده فنی شهید یزدان پناه دانشگاه جامع علمی کاربردی آموزشکده فنی دختران مرکز تربیت معلم شهید مدرس مرکز تربیت معلم بنت الهدی صدر سنندج [نمایش] ن • ب • ودانشگاه‌های استان کردستان دولتی وزارت علوم دانشگاه: کردستاندانشکده‌: وزارت بهداشت دانشگاه: علوم پزشکی کردستاندانشکده: وزارت آموزش و پرورش تربیت معلم‌: بنت الهدی صدر سنندج • مدرس سنندج آموزشکده‌:آموزشکده فنی شهید یزدان پناه • آموزشکده فنی دختران علمی کاربردی کردستان غیردولتی آزاد اسلامی دانشگاه‌: واحد علوم و تحقیقات کردستان(سنندج) • سنندج • قروه • سقز • مریوان • بیجارسما: غیرانتفاعی غیرانتفاعی ماد • غیرانتفاعی توسعه دانش آموزش از راه دور پیام نور واحد بانه • واحد بیجار • واحد دیواندره • واحد سقز • مرکز سنندج • واحد قروه • مرکز مریوان دانشکده ی علوم انسانی صنایع [ویرایش] شهر سنندج دارای نیروگاه سیکل ترکیبی[۱۶] و کارخانه‌های متعدد است. شرکت تراکتورسازی کردستان نیز که در سنندج مستقر است در تاریخ ۱۵/۴/۸۴ به ثبت رسیده‌است و در حال حاضر تراکتورهای موردنیاز استان‌های غرب ایران را تأمین می‌کند.[۱۷] صنایع کارخانه‌ای نساجی، کفاشی، چرم‌سازی، تولید شیر پاستوریزه، کاغذسازی، تولیدات شیمیایی، تولیدات برق و الکترونیک و فلزی، تولیدات کانی غیر فلزی، فرآورده‌های غذایی و داروسازی از جمله صنایع شهرستان سنندج هستند. در این شهرستان معادن زیادی نیز وجود دارد که به علت مرغوبیت جنبه صادرات دارند.[۱۸] شهر سنندج دارای فرودگاهی به نام فرودگاه سنندج است. واحد سوختگیری این فرودگاه در زمینی به مساحت هفت هزار متر مربع احداث شده که دارای پنج مخزن و دو واحد ذخیره‌سازی است و (در سال ۱۳۸۸ خورشیدی) در طول روز سوخت شش فروند هواپیما را تامین می‌کند.[۱۹] شهر سنندج یکی از مراکز مهم قالی‌بافی ایران است که قالی‌های آن به صورت بسیار ظریف و تک‌پود با گره متقارن بافته می‌شود.[۲۰] سد مخزنی وحدت (قشلاق)، که در ده کیلومتری شمال شهر بر رودخانه قشلاق احداث شده و دریاچه وحدت را به وجود آورده‌است، آب آشامیدنی اهالی سنندج را تأمین می‌کند.[۲۱] مجتمع پتروشیمی کردستان در جاده سنندج- کرمانشاه و در فاصله ۶ کیلومتری روستای «سرنجیانه» سنندج ساخته خواهد شد و بزرگ‌ترین واحد صنعتی این شهر به شمار می‌رود. مجتمع پتروشیمی کردستان، یکی از ۸ مجتمع پتروشیمی است که در مسیر خط لوله اتیلن غرب، در استان‌های غربی ایران ساخته می‌شود.[۲۲] نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج شامل چهار واحد گازی و دو واحد بخار با ظرفیت نامی 956 مگاوات در هفت کیلومتری این شهر قرارداد. فرودگاه [ویرایش] فرودگاه سنندج IATA: SDG – ICAO: OICS اطلاعات کلی مکان سنندج , ایران ارتفاع از سطح دریا ۴٬۵۲۲ پا / ۱٬۳۷۸ متر مختصات ‏۳۳٫۲۹″ ۰۰′ ۰۴۷°شرقی ‏۴۵٫۰۸″ ۱۴′ ۳۵°شمالی / ۴۷٫۰۰۹۲۴۷۲غرب ۳۵٫۲۴۵۸۵۵۶جنوب / -۴۷٫۰۰۹۲۴۷۲;-۳۵٫۲۴۵۸۵۵۶ باندها باند طول سطح فوت متر 01/19 8660 2640 آسفالت Source: World Aero Data [۲] فرودگاه بین‌المللی سنندج در شهر سندج در استان کردستان واقع شده‌است. پرواز داخلی [ویرایش] در حال حاضر در نوبت صبح روازنه یک پرواز از سنندج به تهران توسط شرکت اسمان و در نوبت بعد از ظهر نیز غیر از روزهای یکشنبه و چهارشنبه یک پرواز توسط شرکت ماهان از سنندج به تهران و بالعکس انجام می‌شود. پرواز خارجی [ویرایش] انجام پرواز به اربیل و سلیمانیه عراق تصویب شده‌است و در آینده نزدیک عملی می‌گردد. جستارهای دیگر [ویرایش] [پورتال اطلاع رسانی فرودگاه سنندج]http://www.snjairport.ir فهرست فرودگاه‌های ایران نگارخانه [ویرایش] میدان و مجسمه آزادی سنندج نمایی از شهر مجسمه دختر کرد با کوزه، آبیدر، سنندج سینمای روباز پارک امیریه سنندج آبیدر سنندج ۲۳۷۶۸۵۳۵۳۸ ۴ab057a۶۳۷.jpg عمارت خسروآباد اشیاء تاریخی در موزه سنندج قبرهای تاریخی در داخل موزه سنندج مسجد دارالاحسان کاشیکاری مسجد دارالاحسان نقس برجسته آبیدر عمارت آصف وزیری (خانه کرد) پل قشلاق منابع [ویرایش] ↑ «نام‌های قدیمی سنندج». فرمانداری سنندج. بازبینی‌شده در ۲۹ اوت ۲۰۰۹.  ↑ «سال شهر شدن سنندج». پایگاه اطلاع رسانی حوزه هنری استان کردستان.  ↑ «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵». وب‌گاه مرکز آمار ایران.  ↑ «زبان کردی». وبگاه چهل چشمه.  ↑ «مذهب کردها». وبگاه کردستان توريسم.  ↑ «پیش شماره کد تلفن شهر و شهرستان‌های استان کردستان».  ↑ «معرفی کردستان». وبگاه رسمی استانداری کردستان.  ↑ «مساحت محدوده شهر سنندج». وبگاه رسمی شهرداری سنندج.  ↑ «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵». وب‌گاه مرکز آمار ایران.  ↑ «محدودهٔ بافت تاریخی فرهنگی سنندج ابلاغ شد».  ↑ [تاريخ مردوخ، مردوخ، ج ۱، ص ۷۶ـ۱۱۶] ↑ وب‌گاه انجمن کلیمیان ↑ «ارزیابی اجمالی ظرفیتهای تراكمی شهر». وبگاه فرمانداری سنندج.  ↑ «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵». وب‌گاه مرکز آمار ایران.  ↑ «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵». درگاه ملی آمار ایران. بازبینی‌شده در ۱۳ مارس ۲۰۱۰.  ↑ شانا، بازدید«مارس ۲۰۰۹. ↑ پی‌تی‌اس، بازدید: مارس ۲۰۰۹. ↑ روزنامهٔ آفرینش، تاریخ خبر ۱۳۸۶/۰۹/۲۰، بازدید: مارس ۲۰۰۹. ↑ ایرنا، کد خبر: ۴۷۲۰۶۰، ۱۳۸۸/۲/۱۸ ↑ ماهنامه خبری سازمان صنایع دستی ایران، شمارهٔ ۱۴، ص ۲۴ ↑ فرهنگ جغرافیائی آبادی‌های کشور، ج ۳۵، ص ۱۹۵. ↑ ایران پترونت، بازدید: مارس ۲۰۰۹. مختصات و ارتفاع ویکی انگلیسی سایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارس [نمایش] ن • ب • وفرودگاه‌های ایران بین‌المللی اصفهان • امام خمینی • بندرعباس • تبریز • زاهدان • شیراز • مشهد • مهرآباد • کیش مرز هوایی آبادان • اراک • اردبیل • ارومیه • اهواز • بندرلنگه • بوشهر • بیرجند • خرم‌آباد • رشت • رفسنجان • ساری • سبزوار • شهرکرد • کرمان • کرمانشاه • گرگان • لارستان • لامرد • همدان • یزد داخلی آغاجاری • ابوموسی • ایرانشهر • ایلام • بجنورد • بم • پارس‌آباد • جهرم • جیرفت • خوی • داراب • دزفول • رامسر • زابل • زرقان • زنجان • سراوان • سمنان • سنندج • سهند • سیرجان • شاهرود • طبس • فسا • کلاله • ماهشهر • نوشهر • یاسوج • فرودگاه خلیج فارس نظامی فرودگاه کنارک • پایگاه ششم شکاری بوشهر (شهید یاسینی) در دست مطالعه اقلید • بروجرد • تربت حیدریه • سقز • گناباد • ماکو جستارهای وابسته [ویرایش] درگاه سنندج فهرست عمارت و خانه‌های قدیمی سنندج فهرست جاذبه‌های مذهبی سنندج فهرست حمام‌های قدیمی سنندج فهرست مشاهیر سنندج حکومت اردلان پیوند به بیرون [ویرایش] در ویکی‌انبار منابعی در رابطه با سنندج موجود است. معنای واژهٔ «سنندج» را در ویکی‌واژه ببینید. پورتال شهرداری سنندج فرمانداری سنندج انجمن سنندج نتورک در دانشنامه‌های دیگر مقاله سنندج در لغت‌نامه دهخدا مقاله سنندج در دانشنامه اسلامی [نمایش] ن • ب • وسنندج پیشینه  • پیشینه • گاهشمار • آثار • مردم زبان  • لهجه اردلانی • لباس  • پشت ون • کلاقاه • ملکی • کولنجه • فرهنگ  • موسیقی • سالن‌های سینما • موزه‌ها • مشاهیر • آثار مذهبی • آموزش  • دانشگاه‌ها • مدرسه‌ها • اقتصاد  • شهرک های صنعتی • صنعت • جغرافیا  • کوه‌ها • آب ها • غارها • شهرداری  • شهردار ها • مناطق شهری گردشگری  • هتل‌ها • جاذبه های گردشگری • [نمایش] ن • ب • واستان کردستان مرکز سنندج شهرستان‌ها بانه • بیجار • دهگلان • دیواندره • سروآباد • سقز • سنندج • قروه • کامیاران • مریوان شهرها آرمرده • بابارشانی • بانه • بلبان‌آباد • بویین سفلی • بیجار • چناره • دزج • دلبران • دهگلان • دیواندره • زرینه • سروآباد • سریش‌آباد • سقز • سنندج • شویشه • صاحب • قروه • کامیاران • کانی‌دینار • کانی‌سور • مریوان • موچش • یاسوکند جای‌های دیدنی مراسم پیرشالیار • اورامان تخت • بازار سنندج • عمارت وکیل الملک • قلعه تاریخی قمچقای بیجار • عمارت آصف وزیری • دریاچه زریوار • دریاچه سد وحدت • سنگ‌نبشته اورامان • موزه سنندج • عمارت خسروآباد • غار کرفتو • گردشگاه آبیدر • مسجد و زیارتگاه هاجره خاتون • مسجد دارالاحسان • مسجد دومناره • قرآن تاریخی نگل • پل قشلاق • حمام عمارت آصف • عمارت مشیر دیوان • عمارت امجدالاشراف • کلیسای سنندج فهرست‌ها فهرست روستاهای استان کردستان | پایین = رده }} [نمایش] ن • ب • ومراکز استان‌های ایران اراک • اردبیل • ارومیه • اصفهان • اهواز • ایلام • بجنورد • بندر بوشهر • بندرعباس • بیرجند • تبریز • تهران • خرم‌آباد • رشت • زاهدان • زنجان • ساری • سمنان • سنندج • شهرکرد • شیراز • قزوین • قم • کرج • کرمان • کرمانشاه • گرگان • مشهد • همدان • یاسوج • یزد [نمایش] ن • ب • وپرجمعیت‌ترین شهرهای ایران ردیف شهر جمعیت ردیف شهر جمعیت ردیف شهر جمعیت ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰ تهرانمشهداصفهانتبریزکرجشیرازاهوازقمکرمانشاهارومیه ۷٬۷۰۵٬۰۳۶۲٬۴۱۰٬۸۰۰۱٬۵۸۳٬۶۰۹۱٬۳۷۸٬۹۳۵۱٬۳۷۷٬۴۵۰۱٬۲۱۴٬۸۰۸۹۶۹٬۸۴۳۹۵۱٬۹۱۸۷۸۴٬۶۰۲۵۷۷٬۳۰۷ ۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰ زاهدانرشتکرمانهمداناراکیزداردبیلبندرعباساسلام‌شهرقزوین ۵۵۲٬۷۰۶۵۵۱٬۱۶۱۴۹۶٬۶۸۴۴۷۳٬۱۴۹۴۳۸٬۳۳۸۴۲۳٬۰۰۶۴۱۲٬۶۶۹۳۶۷٬۵۰۸۳۵۷٬۱۷۱۳۴۹٬۸۲۱ ۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰ زنجانخرم‌آبادسنندجگرگانساریکاشانگلستانبروجردقدسملارد ۳۴۱٬۸۰۱۳۲۸٬۵۴۴۳۱۱٬۴۴۶۲۶۹٬۲۲۶۲۵۹٬۰۸۴۲۴۸٬۷۸۹۲۳۱٬۸۸۲۲۲۹٬۵۴۱۲۲۹٬۳۵۴۲۲۸٬۶۷۳ برگرفته از «http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC&oldid=6196800» رده‌های صفحه: الگوهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی فرودگاه‌های ایران کردستان شهرهای استان کردستان سنندج رده‌های پنهان: موقعیت جغرافیایی شرقی موقعیت جغرافیایی نیمکره شمالی ابزارهای شخصی ورود به سامانه / ایجاد حساب کاربری گویش‌ها فضاهای نام بحث مقاله جستجو عملکردها 0 بازدیدها نمایش تاریخچه ویرایش خواندن گشتن صفحهٔ اصلی رویدادهای کنونی ورودی کاربران تغییرات اخیر مقالهٔ تصادفی راهنما کمک مالی چاپ/برون‌ریزی ایجاد کتاب بارگیری به‌صورت PDF نسخهٔ قابل چاپ جعبه‌ابزار پیوندها به این صفحه تغییرات مرتبط صفحه‌های ویژه پیوند پایدار یادکرد پیوند این مقاله تعداد بازدید صفحه زبان‌های دیگر English Hrvatski Polski Türkçe العربية مصرى Български Català کوردی Česky Deutsch English Español Français Hrvatski Italiano 한국어 Kurdî Lietuvių مازِرونی Nederlands Polski Română Русский Svenska Тоҷикӣ Türkçe اردو Winaray 中文 این صفحه آخرین بار در ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۱۲ ساعت ‏۰۸:۵۴ تغییر یافته‌است. همهٔ نوشته‌ها تحت مجوز Creative Commons Attribution/Share-Alike در دسترس است؛ برای جزئیات بیشتر شرایط استفاده را بخوانید.ویکی‌پدیا® علامتی تجاری متعلق به شرکت غیرانتفاعی بنیاد ویکی‌مدیا است.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم بهمن 1390ساعت 20:17  توسط نکسین  | 

عکس جالب از بارش برف سنگین در اروپا 2012

برف

برف

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم بهمن 1390ساعت 11:16  توسط نکسین  | 

استخدام کردستان استخدام در سنندج استخدام سازمان فنی و حرفه ای

استخدام پیمانی اداره کل فنی حرفه ای استان کردستانپایان مهلت اعتبار آگهی 18 بهمن 90
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم بهمن 1390ساعت 11:7  توسط نکسین  | 

مرز بلژیک و هلند !!!

مرزخوشگلمرز بلژیک و هلند
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم بهمن 1390ساعت 10:53  توسط نکسین  | 

نا امیدی
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم بهمن 1390ساعت 10:51  توسط نکسین  | 

کج دار و مریض یا کج دار ومريز !!

کج دار و مریض یا کج دار ومريز !!
اصطلاح کج دار و مریز یا به صورتی که بیشتر مردم فکر می کنند و می نویسند «کج دار و مریض»
از جمله اصطلاحاتی است که توسط مردم به اشتباه به کار می رود.
مردم آن رابا مریضی مرتبط می دانند.
این اصطلاح در اصل کج دار و مریز است.
این اصطلاح به معنای این است که : ظرف را کج نگه دار و در عین حال مواظب باش که نریزد.
این اصطلاح هیچ نسبتی با مریضی ندارد!
شاعر در این خصوص می گوید:

رفتــم بـه سـر تـربت شمس تبـریـــز //// دیــدم دوهــــزار زنگیــــان خونــریـــز
هر یک به زبان حال با من می گفت //// جامی که به دست توست کج دار و مریز


 از این اصطلاح زیبا و ادبی درست استفاده کنیم!


+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم بهمن 1390ساعت 10:49  توسط نکسین  | 

ایمیل اشتباهی

 
 
روزی مردی به سفر میرود و به محض ورود به اتاق هتل، متوجه میشود که هتل به کامپیوتر و بالاخره به اینترنت مجهز است.
تصمیم میگیرد به همسرش ایمیل بزند.
نامه را مینویسد اما در تایپ آدرس دچار اشتباه میشود و بدون اینکه متوجه شود نامه را میفرستد.
در این ضمن در گوشه ای دیگر از این کره خاکی، زنی که تازه از مراسم خاکسپاری همسرش به خانه باز گشته بود با این فکر که شاید تسلیتی از دوستان یا آشنایان داشته باشه به سراغ کامپیوتر میرود تا ایمیل های خود را چک کند.
 
 
اما پس از خواندن اولین نامه غش میکند و بر زمین می افتد.
پسر او با هول و هراس به سمت اتاق مادرش میرود و مادرش را نقش بر زمین می بیند و در همان حال چشمش به صفحه مانیتور می افتد که در ایمیل نوشته بود : 

 
گیرنده : همسر عزیزم
موضوع : من رسیدم

 
میدونم که از گرفتن این نامه حسابی غافلگیر شدی.
راستش آنها اینجا کامپیوتر دارند و هر کس به اینجا میاد میتونه برای عزیزانش نامه بفرسته. من همین الان رسیدم و همه چیز را چک کردم.
همه چیز برای ورود تو رو به راهه. فردا می بینمت.
امیدوارم سفر تو هم مثل سفر من بی خطر باشه ...
وای چه قدر اینجا گرمه !!!
+ نوشته شده در  شنبه هشتم بهمن 1390ساعت 11:2  توسط نکسین  | 

شماره تلفن های ضروری

 

شماره تلفن های ضروری

عنوان خدمت شماره تلفن   عنوان خدمت شماره تلفن
اعلام خرابي تلفن 17   اطلاعات بيمه تامين اجتماعي كارگري 142
ستاد خبري نيروي انتظامي 110   اطلاع رساني خدمات درماني 143
ستاد خبري وزارت اطلاعات 113   نداي قرآن 144
مركز اورژانس تهران 115   ارايه اطلاعات و راهنمايي در زمينه امداد رساني زلزله ، كمك به مصدومين ، اطلاعات دارويي 147
ستاد خبري حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي 116   صداي مشاور 148
مركز اطلاعات تلفني 118   نداي بهداشت 149
ساعت گويا 119   روابط عمومي صدا و سيما 162
شركت توزيع نيروي برق منطقه اي تهران 121   واحد ارتباطات مردمي شركت مخابرات استان تهران 190
مركز ارتباطات مردمي شركت آب و فاضلاب استان تهران (امدادآب تهران) 122   ارايه دهنده اطلاعات مربوط به نام ، نشاني و شماره تلفن داروخانه هاي شبانه روزي 191
اورژانس اجتماعي بهزيستي 123   تقويم روز و اوقات شرعي 192
سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات 124   مراسلات پستي 193
سازمان آتش نشاني 125   مركز پيام امداد گاز 194
رزرو مكالمات تلفن بين شهري 126   رزرو تلفن بين الملل 195
اعلام خرابي تلكس 127   پيگيري شكايات ثبت و انجام مكالمه هاي بين شهري و بين الملل از طريق اپراتور 196
قوه قضائيه – مشاوره قضايي 129   دفتر نظارت همگاني بازرسي كل ناجا 197
رزرو تاكسي تلفني 133   ارتباط با سيستم فراخوان 198
هواشناسي كشور 134   اطلاعات پرواز 199
ستاد خبري سازمان بازرسي كل كشور 136   واحد ارتباطات مردمي شركت مخابرات ايران
(پاسخگويي به سوالات در زمينه تلفن همراه)
09990
مركز ارتباطات مردمي شهرداري تهران 137   اطلاعات ريز مكالمه هاي تلفن 1818
ارتباطات مردمي وزارت كشور 138   تلفنخانه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 88111
شركت قطارهاي مسافري رجاء 139   سازمان بيمه تامين اجتماعي 64501
ارايه كد پستي 140   سازمان بهشت زهرا (آمبولانس) 9 -88901226
اطلاع رساني گوياي راه و ترابري 141   سازمان حج و زيارت 64511

فهرست شماره های پیامک (SMS)ضروری

عنوان خدمت شماره پیامک
مشکلات شهری (شهرداری) 3000137
رهگیری نامه پستی (ابتدا حرف R را و بعد شماره روی رسید پستی ارسال شود) 2000441
اطلاعات پرواز (با فرمت filight – cod ) 2000444
نرخ ارزهای رایج (با فرمت currency-name ) 2000444
اطلاع رسانی تخلف تاکسی (شماره پلاک ماشین ارسال شود) 30004246
اخذ خلافی ماشین (عدد عمودی کنار کارت ماشین ارسال شود) 30005151
استعلام کارت سوخت (عدد عمودی کنار کارت ماشین ارسال شود) 30005050
دریافت قبض تلفن همراه (با فرمت : تاریخ شروع – تاریخ انتها ارسال شود) 30009
ایجاد پست در پرشین بلاگ 300072
لغت نامه آریان پور (word-to-traslate) 2000444
دیکشنری (لغت مورد نظر را ارسال و قبل از آن در سایت www.sms2him.com عضو شوید) 1000370-1000384
خدمات بانک اقتصاد نوین 200050
خدمات بانک سپه 200020-200021-200022
خدمات بانک ملت 2000333
خدمات بانک سامان 20000
خدمات بانک کشاورزی 2000911- 200093
خدمات بانک صادرات 200060
خدمات بانک تجارت 200070
اوقات شرعی 2000916
اطلاعات هوا ( پیش شماره شهر مورد نظر بدون صفر ارسال شود ) 1000305
ساعت کشور ها ( نام کشور ارسال شود) 1000392
مکان های دیدنی هر شهر 1000394
مسافت بین شهر ها 1000396
 آخرین بازی های کامپیوتری 1000400
جدید ترین نرم افزار ها 1000401
اطلاع از اینکه دامین مورد نظر رجستر شده یا خیر 1000355
بورس (نرخ سهام یک شرکت بنویسید Bourse sompany-id ) 2000444
بورس– ( بیشترین افزایش قیمت بنویسید Bourse high ) 2000444
بورس – (کمترین افزایش قیمت بنویسید Bourse low ) 2000444
اعلام نتیجه کنکور قبل از قرارگرفتن در سایت سنجش 2000000
شکایت از مهدهای کودک 30008530
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم بهمن 1390ساعت 19:23  توسط نکسین  |